Загальні умови продажу

Редзіково, 01.01.2021

Загальні умови продажу C-L spółka z o.o. в Редзікове

Загальні умови Клієнта не поширюються на загальні умови Продавця. Ці умови продажу містять умови, що обмежують та виключають відповідальність.

 

 1. Загальні положення

1.1 Ці Загальні умови продажу («Умови») регулюють правила пропозиції, продажу та доставки товарів та/або послуг (надалі разом іменовані «Товари» або «Товари») компанією C-L spółka z o.o. або від її імені. м. Редзіково вул.Пшемислова 14, 76-200 , KRS: 0000193417 (“Продавець”) для клієнтів (“Клієнт”) і використовуються для всіх трансакцій, укладених між Продавцем і Клієнтом.

 

1.2 Ці Умови заміняють будь-які попередні усні та письмові пропозиції, угоди та домовленості між Продавцем і Клієнтом щодо продажу та доставки Товару та застосовуються до будь-яких замовлень, розміщених Клієнтом. Відсутність заперечень Продавця проти шаблону, який використовується Клієнтом, а також виконання Продавцем дій або доставки замовлення ні в якому разі не може розумітися як прийняття Шаблона, представленого Клієнтом. Будь-яка поведінка Клієнта, що доводить укладення договору про поставку Товару з Продавцем, а також прийняття Клієнтом будь-якої поставки Товару від Продавця, є неявним прийняттям цих Умов Покупцем.

1.3 Ці умови можуть бути змінені або їх застосування може бути виключено шляхом укладення договору між Продавцем і Клієнтом у письмовій формі під страхом визнання недійсним.

1.4 Приймаючи ці Умови, Клієнт зобов’язується дотримуватися їх щодо всіх майбутніх трансакцій, зазначених у пункті 1.1, навіть якщо це прямо не зазначено. Поточна версія Умов доступна на веб-сайті www.c-l.pl. Продавець має право оновлювати та/або змінювати ці Умови. Змінені Умови є обов’язковими для Клієнта з дати повідомлення про оновлення чи зміни або з дати доставки оновлених чи змінених Умов. Змінені Умови застосовуються до угод, укладених між Клієнтом та Продавцем.

1.5 Сторони погоджуються, що зобов’язання, взяті за допомогою електронних засобів зв’язку, є дійсними та обов’язковими для сторін.

 

 1. Пропозиції, замовлення та підтвердження

2.1 Оголошення, прайс-листи та інша інформація, подана Продавцем у довільній формі, не є обов’язковою пропозицією, а лише запрошенням Замовника подати пропозицію щодо укладання договору у формі замовлення. Продавець може відкликати або змінити будь-які документи, що становлять запрошення до участі в торгах, без попереднього повідомлення. Договір між Покупцем і Продавцем вважається укладеним після письмового підтвердження Продавцем прийняття замовлення (“Підтверджене замовлення”). Продавець має право відмовитися від прийняття замовлення без пояснення причини.

2.2 Оцінка, що міститься в документах, що є запрошенням на подання пропозиції, підготовлених на основі розрахункових або запланованих кількостей Товару, може зрости у випадку, якщо кількість Товару, фактично замовленого протягом певного періоду часу, буде меншою за розрахункова або планова кількість.

2.3 Усні заяви чи домовленості, зроблені працівниками чи представниками Продавця, не є обов’язковими для Продавця, якщо вони не були зроблені чи підтверджені у письмовій формі уповноваженими представниками Продавця.

2.4 За винятком випадків, передбачених пунктом 7.3, будь-які зразки надаються Клієнту лише з інформаційними цілями, і ніякі прямі чи неявні гарантії будь-якого роду, включаючи гарантії якості, відповідності опису чи придатності для будь-яких інших цілей, не застосовуються. Перед оформленням замовлення на Товар Клієнт повинен перевірити, чи повністю відповідають надані йому зразки його очікуванням.

2.5 Кожне замовлення та його підтвердження розглядаються як окрема операція.

2.5 Кількість і специфікація Товару повинна бути зазначена в Підтвердженому замовленні. Якщо кількість або опис Товару в Підтвердженому Замовленні значно відрізняється від кількості або опису Товару, зазначеного в замовленні Клієнта, Підтвердження Замовлення має розглядатися як нова пропозиція. Нова пропозиція вважається прийнятою в момент підтвердження доставки Товару, здійсненої відповідно до Підтвердженого замовлення. Якщо Продавець перебуває у регулярних ділових контактах із Замовником, невідхилення нової пропозиції протягом 5 робочих днів вважається її прийняттям.

 

 1. Ціни

3.1 Ціни та валюта продажу Товару Продавця вказуються в Підтвердженому Замовленні. Якщо не погоджено інше, ціни Продавця включають стандартні витрати на пакування, але не включають ПДВ та інші податки, мита, премії чи збори, що стягуються з Товарів або їх доставки згідно із законодавством будь-якої країни («Податки»). Сума податків, пов’язаних з продажем Товару, покривається Клієнтом і додається до окремих рахунків-фактур або виставляється окремо Продавцем. Якщо Продавець надає знижку, знижка поширюється лише на доставку, зазначену в Підтвердженому замовленні.

3.2 Якщо Підтверджене замовлення не визначило ціни як обов’язкові, Продавець має право підвищити ціну на Товар, який ще не був доставлений, якщо змінилися фактори, що впливають на ціну покупки, що спричинили її підвищення. До цих факторів, зокрема, належать сировина та допоміжні матеріали, енергоносії, продукція, придбана Продавцем у третіх осіб, заробітна плата, внески на соціальне страхування, державні збори, витрати на фрахт, страхові премії та коливання курсу валют. Про підвищення ціни продавець повідомить клієнта письмово.

 

 1. Оплата та споживчий кредит

4.1 Якщо інше не передбачено Підтвердженим замовленням, оплата здійснюється готівкою або банківським переказом на рахунок, зазначений у рахунку. Платіж повинен бути отриманий Продавцем протягом 30 (тридцяти) днів з дати доставки рахунку-фактури Покупцеві. Продавець має право виставити Клієнту рахунок-фактуру під час доставки або після доставки Товару, якщо Покупець зобов’язався забрати Товар особисто або якщо Клієнт не приймає поставку у встановлений термін. У цьому випадку Продавець має право надіслати Клієнту рахунок-фактуру, повідомивши його про можливість отримання Товару або про встановлену дату доставки відповідно. Усі платежі повинні бути здійснені в повному обсязі, без оподаткування рахунку-фактури. Вони вільні від будь-яких взаємних претензій та інших відрахувань.

4.2 Продавець може, незалежно від будь-яких інших прав, на які він має право, нараховувати відсотки в розмірі законних відсотків за прострочення комерційних операцій щорічно на непогашений платіж, розрахований за кожен день від дати платежу до дати, на яку всі непогашені суми повністю погашені.

4.3 Кожен платіж Клієнта в основному використовується для покриття відсотків, зазначених у параграфі 4.2, а потім зараховується на рахунок найстарішої непогашеної заборгованості, незалежно від розпорядження Клієнта.

4.4 Замовник уповноважує Продавця виставляти рахунки-фактури без підпису. Будь-які скарги, пов’язані з рахунком-фактурою, повинні бути повідомлені Продавцю в письмовій формі протягом 7 (семи) днів з дати доставки рахунка. Після закінчення цього терміну вважається, що Клієнт прийняв рахунок-фактуру.

 

 1. Доставка та приймання товару.

5.1 Якщо в результаті підтвердженого замовлення нічого іншого не випливає, всі поставки Товару здійснюються на умовах Incoterms Ex Works (з виробничого підприємства Продавця). Термін Ex Works слід розуміти відповідно до останньої версії визначення ІНКОТЕРМС, опублікованої Міжнародною торговою палатою в Парижі, Франція, яка діє на момент видання підтвердженого наказу. У той же час у Польщі торговий представник може індивідуально для даного клієнта встановити принцип безкоштовного транспортування для замовлень на суму понад 2000 злотих нетто.

5.2 Якщо з підтвердженого замовлення нічого не випливає, дата доставки Товару Продавцем є приблизною і не остаточною. Продавець має право постачати Товар, зазначений у Підтвердженому Замовленні, партіями та виставити на них рахунок окремо. Якщо з Підтвердженого Замовлення випливає, що дата доставки товару є остаточною, затримка доставки Товару не звільняє Клієнта від зобов’язання прийняти таку доставку. Відмінності в кількості доставлених Товарів і зазначених у Підтвердженому Замовленні не дають Покупцеві права відмовитися від прийняття Товару. Замовник зобов’язаний оплатити доставлений Товар у розмірі, зазначеному в Підтвердженому Замовленні.

 

 1. Затримка клієнта

6.1 Неправомірна відмова Клієнта в не прийнятті Товару або скасування Підтвердженого Замовлення уповноважує Продавця вимагати від Клієнта договірної неустойки на додачу до будь-яких інших збитків, спричинених у результаті таких дій:

 • дорівнює ціні Товару, зазначеної в Підтвердженому Замовленні, у випадку Товарів, які адекватну оцінку, не можуть бути продані Продавцем третім особам або у випадку Товарів, які Продавець може перепродати третім особам або якщо дія не передбачена законом – 50% (п’ятдесят відсотків) ціни Товару.
 1. Контроль і дотримання згідно специфікацій

7.1 При доставці та під час розвантаження, використання, змішування, зміни, комбінування, обробки, транспортування, зберігання та (пере)продажу Товару (“Використання”), Клієнт повинен перевірити Товар і переконатися, що він відповідає погодженій специфікації. міститься в Договорі.

7.2 Претензії щодо Товару мають бути в письмовій або документальній формі та повинні бути доставлені Продавцю не пізніше 7 (семи) днів з дати поставки у разі виявлення будь-якого дефекту, порушення чи нестачі, який при належній перевірці , видимі під час доставки та протягом 7 (семи) днів з дати, коли іншу претензію (наприклад, приховані дефекти) було або повинно було розкрити, але не пізніше (i) 6 (шість) місяців після дати доставки Товару або (ii) закінчення терміну придатності Товару, залежно від того, який настане раніше.
Використання Товару після закінчення вищезазначеного 7-денного терміну означають безумовне прийняття Товару та відмову від усіх претензій, що стосуються Товару.

7.3 Визначення того, чи поставлений Товар відповідає узгодженій специфікації або, за відсутності узгодженої специфікації, останній специфікації, використаної Продавцем на момент поставки Товару (“Специфікація”), здійснюється тільки Продавцем. на основі зразків, відібраних із партії або серії продукції, виготовленої на основі аналітичних методів, що використовуються Продавцем. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, технічні характеристики, надані Клієнтом, не будуть включені в Специфікацію, якщо вони прямо не вказані в Підтвердженому замовленні або іншим чином прийняті уповноваженим працівником Продавця. Замовник може відмовитися від прийняття продукції, якщо вона не відповідає вимогам, викладеним у Специфікації або в Підтвердженому замовленні. Товари, які підлягають поверненню Продавцю за письмовою згодою або вказівкою Продавця, повертаються на ризик і за рахунок Покупця та доставляють у вказане Продавцем місце.

7.4 Дефекти деяких Товарів, зазначені в Підтвердженому Замовленні, не дають Покупцеві права відмовитися від повної доставки. Будь-які скарги не дають Покупцеві права відмовитися від оплати, як зазначено в пункті 4. Після отримання повідомлення про дефекти, Продавець має право призупинити подальші поставки до тих пір, поки скарга не буде визнана безпідставною та/або оскаржена або до усунення недоліку.

 1. Передача ризиків та права власності

8.1 Ризик, пов’язаний з Товаром, переходить до Клієнта в момент доставки.
8.2 Товари, доставка яких була відхилена або не прийнята Продавцем, зберігаються Продавцем на ризик і за рахунок Покупця.

8.3 Право власності на Товар не переходить до Клієнта, а повна юридична та фактична власність залишається за Продавцем до отримання повної оплати за Товар.

8.4 До тих пір, поки Товари залишаються власністю Продавця відповідно до пункту 8, Клієнт має право використовувати Товар лише в рамках своєї звичайної діяльності та повинен:

 • зберігати Товари як повірений та депозитар Продавця та зберігати їх окремо від товарів, що належать Клієнту або будь-якій третій стороні, із зазначенням, що вказує на власність Продавця;
 • негайно інформувати Продавця про будь-які претензії третіх осіб щодо Товару;
 • належним чином зберігати, захищати та страхувати Товар;
 • не має права обтяжувати Товар заставою, іншим забезпеченням чи іншим чином. Замовник не має права отримувати винагороду за зберігання Товару.
 1. Обмеження відповідальності по гарантії

9.1 Якщо в день доставки Товар не відповідає Специфікації, викладеній відповідно до пункту 7 цих Умов, Продавець на власний розсуд та своєчасно:

 • відремонтувати або замінити Товар без стягнення з Клієнта будь-яких зборів, або знизити ціну на Товар, або
  надасть позику на будь-який такий Товар у сумі, початково зазначеній у рахунку-фактурі. Право Замовника на відмову від договору виключається. Обов’язки Продавця за гарантією обмежуються лише ремонтом або заміною Продуктів або наданням позики.

9.2. Обов’язок Продавця відремонтувати, замінити Товар або надати кредит залежить від своєчасного отримання повідомлення про ймовірну невідповідність Товару Специфікації або, якщо необхідно, повернення товарів відповідно до пункту 7.

9.3 Вищеописана відповідальність за невідповідність Товару специфікації є винятковою і замінює будь-які інші гарантії, заяви чи інші умови, виражені в законі, контракті чи іншим чином, включаючи будь-які гарантії комерційної придатності або
придатність для будь-яких цілей.

 

 1. Обмеження відповідальності

10.1 Позов про відшкодування шкоди внаслідок недозволеного вчинку виключається, якщо дією чи бездіяльністю, внаслідок якої заподіяно шкоду, було невиконання або неналежне виконання зобов’язання за договором, укладеним на підставі Умов. Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за будь-який збиток, який виходить за межі звичайного причинно-наслідкового зв’язку, подальшу шкоду, моральні втрати, витрати або витрати. Обов’язок Продавця відшкодувати шкоду не включає вигоди, які Клієнт міг би отримати, якби шкода не була заподіяна (lucrum cessans), зокрема втрата репутації (goodwill), втрата прибутку, падіння обсягів продажів, припинення виробництва, пошкодження інших. товарів.
10.2 Відповідальність Продавця за будь-які претензії, що виникають із або пов’язані з Товаром та їх використанням, ні в якому разі не перевищуватиме ціну продажу дефектної партії Товару, доставленої Клієнту, зазначену в Підтвердженому замовленні.

 

 1. Форс мажор

11.1 Жодна зі сторін не може бути притягнута до будь-якої відповідальності за шкоду, кошти або витрати, що виникли в результаті затримки, неналежного виконання або іншим чином невиконання зобов’язань іншою стороною внаслідок обставин, за які сторони не несуть відповідальності.
11.2 У разі настання обставин, зазначених у пункті 11.1, потерпіла сторона повинна негайно письмово повідомити іншу сторону із зазначенням причини події та її впливу на виконання зобов’язань за Підтвердженим замовленням. У разі затримки дата доставки Товарів переноситься на відповідний термін. Однак, якщо вищезазначені обставини тривають або, як очікується, триватимуть більше 60 (шістдесяти) днів від узгодженої дати доставки, кожна сторона має право скасувати зачеплену частину Підтвердженого замовлення без будь-якої відповідальності перед іншою Стороною. Скасована частина Підтвердженого замовлення вважається неукладеною частиною договору.

 

 1. Зміни та інформація, відповідальність

12.1 Якщо специфікацію не визначено як незмінну протягом певного періоду часу або щодо кількості Товару, Продавець залишає за собою право змінювати або модифікувати через певні проміжки часу без попереднього повідомлення Специфікації та/або методу виготовлення. Товару та/або замінити матеріали, використані у виробництві та/або виробництві Товару. Клієнт підтверджує, що дані, що містяться в каталозі Продавця, технічних паспортах продукції та інших описових публікаціях, які розповсюджуються Продавцем або опубліковані на його веб-сайті, можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Будь-які заяви, рекомендації, поради, приклади або інша інформація від Продавця щодо Специфікацій, Товарів або їх використання повинні надаватися виключно в інформаційних цілях.
12.2 Клієнт повинен використовувати та покладатися виключно на власні знання, ноу-хау та оцінку щодо Товару та використання інформації, отриманої від Продавця, для цілей, призначених Клієнтом. Консультації Продавця не викликають жодних додаткових зобов’язань. Деталі та дані щодо призначення та використання Товару не є обов’язковими, і Продавець не несе відповідальності за проведені Консультації.
Клієнт зобов’язується звільнити від відповідальності Продавця за всі збитки, витрати, претензії, вимоги та зобов’язання, спричинені Товаром, що виникають із або у зв’язку з Товаром та його використанням Клієнтом та/або у зв’язку з використанням інформацію, розкриту або надану Продавцем або від його імені.

 

 1. Відповідність законам і стандартам

13.1 Продавець не дає жодних обіцянок чи заяв про те, що Товари відповідають закону чи стандарту («Закони та стандарти»), якщо це прямо не передбачено в Підтвердженому замовленні або в Специфікаціях. Клієнт визнає, що Використання Товару може підлягати певним обмеженням або вимогам відповідно до Законів і Стандартів. Замовник несе повну відповідальність за:

 • забезпечення відповідності цільового використання Товарів Законам і Стандартам; і
 • отримання всіх необхідних дозволів, дозволів або сертифікатів, що дозволяють таке використання.
 1. Незалежні підрядники

14.1 Продавець і Замовник є незалежними підрядниками, і відносини, що виникають за цим договором, не повинні вважатися агентським договором. Продаж або інші зобов’язання будь-якої зі сторін перед третьою стороною жодним чином не є обов’язковими для іншої сторони.

 

 1. Без передачі прав

15.1 Жодна зі сторін не може передавати будь-які права чи зобов’язання за Підтвердженим замовленням без попередньої письмової згоди іншої сторони, однак кожна зі сторін може передавати права та зобов’язання, повністю або частково, материнським компаніям, дочірнім компаніям, філіям або третім сторонам, придбавши всі або суттєву частину активів сторони або підприємства, пов’язану з Товаром.

 

 1. Hегайна вимога надання пільг

16.1 Якщо (a) Клієнт порушує свої зобов’язання перед Продавцем, або (b) якщо Продавець має обґрунтовані заперечення щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань зобов’язань, і Клієнт не надасть Продавцю належної гарантії (наприклад, наприклад підтвердження відкриття кредиту) про можливість виконання умов Контракти до дати своєчасної доставки та протягом тридцяти (30) днів з моменту запиту таке запевнення, або (c) якщо Клієнт стає неплатоспроможним або не може цього зробити погасити свої борги в міру настання терміну їх погашення або розпочати ліквідацію з іншою метою після чого буде відкрито провадження у справі про реорганізацію, злиття або банкрутство по відношенню до Клієнта, або якщо це було по відношенню до всіх або частини активів Клієнта призначений довіреною особою, арбітражним керуючим або адміністратором, або якщо Клієнт укладає угоду з кредиторами або здійснить будь-яку передачу права власності кредиторам, Продавець може негайно, шляхом письмового повідомлення, без шкоди для ваших прав:

 • (i) вимагати повернення Товарів і знову заволодіти будь-якими доставленими Товари, які не були оплачені, і будь-які витрати, пов’язані з поверненням Товарів несе замовник; та/або
 • (ii) призупинити виконання або припинити Підтверджене замовлення на доставку Товарів в процесі, якщо Клієнт не сплачує ціну заздалегідь готівкою або не надає Продавець має відповідне забезпечення для оплати ціни, без необхідності входу для судових позовів і без відповідальності Продавця за такі дії утримання або припинення.

16.2 У будь-якому випадку, зазначеному в (i) та/або (ii), усі інші претензії та платежі Продавцю настають і підлягають оплаті пропорційно кількості поставлених Товарів і не може бути придбаний повторно Продавець.

 

 1. Hевиконання правил умови

17.1 Нездатність Продавця виконати або забезпечити виконання будь-яких положення Умов не слід розуміти як відмову Продавця право діяти або забезпечити виконання такого положення та будь-яка затримка, на ваші права не впливає невиконання чи забезпечення дотримання будь-якого такого положення Продавець. Відмова продавця від будь-яких претензій, що випливають з порушення Замовником умов Договору:

 • (i) не має обов’язкової сили, якщо це не підтверджено письмово уповноваженою особою Представник продавця,
 • (ii) не є відмовою від будь-яких претензій, що випливають з абоподальше порушення Договору.

 

 1. Застереження про роздільність

У випадку, якщо будь-яке положення Умов вважається таким недійсним або неефективним, це жодним чином не впливає на дійсність та ефективність інші положення, і ці положення слід розглядати окремо до решти. Положення, визнані недійсними або такими, що не мають законної сили, будуть замінені нормативні акти, які відповідають правовому та економічному призначенню попередніх нормативних актів в найбільшою мірою, дозволеною законом.

 

 1. повідомлення про претензію

Перш ніж подати позов, клієнт зобов’язується письмово повідомити про наявність передбачуваної претензії до Продавця протягом 30 (тридцяти) днів з моменту, коли Клієнт дізнався про обставини, що стали підставою для вимоги.

 

 1. чинне право та компетентний суд

Права та обов’язки сторін, що випливають із Підтвердженого замовлення та/або пов’язані з ним Умови регулюються, розуміються, тлумачаться та виконуються відповідно до польських законів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. не поширюється.

20.2 Сторони погоджуються, що відповідно до положень про виключну юрисдикцію будь-які спори, що виникають або пов’язані з Підтвердженим замовленням та/або Умовами, які може бути ініційовано будь-якою стороною, вирішуватиметься судом, який має юрисдикцію місцезнаходження Продавця.

 

 1. продовження прав

Права та обов’язки сторін за договором, укладеним на підставі Умов, є обов’язковість для сторін та їх правонаступників. Скасування з будь-якої причини чи більше прав чи обов’язків сторін не впливають на ті положення Умов, які залишаються в силі.

 

 1. заголовки

22.1 Заголовки в цих Умовах призначені лише для інформаційних цілей і не є такими впливати на дизайн або тлумачення Умов.

22.2 Будь-які посилання в цих Умовах на статут або положення статуту повинні тлумачити як посилання на закон або порядок один з одним зі змінами або повторно прийнятими.

 

 1. інтелектуальна власність

23.1 Продавець не перевірив наявність прав інтелектуальної власності осіб треті сторони, які можуть постраждати від продажу та/або доставки Товарів та Продавець не несе відповідальності за будь-які пов’язані з цим збитки.

23.2 Продаж Товарів не мається на увазі та не надається іншим чином ліцензія на використання будь-якого права інтелектуальної власності, пов’язаного з складу та/або використання Товару, і Клієнт прямо визнає усі ризики, пов’язані з порушенням інтелектуальної власності через Використання Продукти як окремо, так і в комбінації з іншими матеріалами або в процесі їх обробки.

 

Завантажити як документ PDF.